• vv ELDENIA
  Al ruim 75 jaar een begrip
  in Arnhem en omstreken

 • Van het bestuur

  9 jan 2019
 • Beste aanwezigen

  Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Een bijzonder welkom aan de jubilarissen en aanwezige Ere-leden.

  Ook dit jaar wil ik even stilstaan bij hen die ons zijn ontvallen het afgelopen jaar in het bijzonder ons ere lid Hein Reusken en verzoek ik U zover als mogelijk is te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen. Dank U.

  Allereerst wil ik samen met u een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. Veel geluk en gezondheid voor u en de uwen. Voor ons alle hoop ik ook dat we mooie successen mogen beleven.

  De kop van mijn speech is TROTS.

  Ik ben namelijk bijzonder TROTS op ons allen, ons Eldenia. We zijn een grote gezonde vereniging waarbij ieder op zijn eigen niveau kan sporten. Het is een vereniging waar men ook oog heeft voor de toekomst en de kwaliteit van het complex. We zijn in staat voortdurend te vernieuwen en te verbeteren. Dit alles doen we samen. Kijk maar eens wat een prachtig pannaveld we hebben gekregen met de inzet van vele leden. De jeugd die een sponsor loop doet, vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren en sponsoren die arbeid en middelen gratis beschikbaar stellen. Het is niet eenvoudig om alles voor elkaar te krijgen, want we hebben ook te maken met een gemeente. Het sportbedrijf is verzelfstandigd en beheert de complexen. Hiervoor moeten allerlei nieuwe contracten worden opgesteld die niet altijd in het voordeel zijn van de vereniging. Ook de verrekening van de Onroerend zaak belasting legt weer een druk op de vereniging om dit op een goede manier te verwerken. De nieuwe regelgeving die hierbij hoor zal moeten worden ingepast. Diverse maatschappelijke zaken komen op ons af. Zo zal er nog strenger gecontroleerd gaan worden op het gebruiken van alcohol onder de 18 jaar. Onze vrijwilligers moeten dit in goede banen leiden en worden bij weigering er vaak persoonlijk op aangekeken. Ook moet de vereniging beleid gaan maken om het complex rookvrij te maken. Hier zal een druk op de vereniging komen te liggen om dit in te voeren en te controleren. We hebben elkaar hier dus wel bij nodig en zullen dit samen moeten doen.

  Ik ben ook TROTS op de vele vrijwilligers die bij Eldenia de handen uit de mouwen steken. Ik heb vaak bij mijn nieuwjaars speeches het gehad over vrijwilligers. Vrijwilligers zijn namelijk erg belangrijk voor het organiseren van de vereniging. Ik ben erg TROTS op het aantal vrijwilligers wat we hebben. We hoeven niet,  zoals bij enkele andere verenigingen, over te gaan tot verplichten van vrijwilligerswerk. Bij ons staan er altijd wel vrijwilligers op die een klus willen oppakken binnen de vereniging. Het zijn echter te vaak mensen die al de nodige tijd in de vereniging steken. Er zijn dan ook zeker nog wel vacatures die ingevuld moeten worden. Het  vele werk kan nog beter verdeeld worden over meer mensen. Er moet tenslotte veel gedaan worden rondom het voetballen. Iedereen verwacht op de zaterdag, zondag en woensdag middag dat de kantine open is. Hier zullen we wel mensen moeten hebben die dit invullen. Ook het schoonhouden van de accommodatie en de kleine reparaties die gedaan moeten worden kosten behoorlijk wat tijd. Hier zijn door de weeks diverse mensen druk mee. Wel hebben ook wij nog steeds te maken met het fenomeen dat mensen voetbal consumeren. We betalen er toch voor is de kreet en doen dus verder  niets.

  TROTS ben ik ook op de maatschappelijke ontwikkelingen die we volgen om beter met de energie om te gaan. Zo zullen we dadelijk de lampen op de velden vervangen door led verlichting en plaatsen we zonnepanelen om een deel van de eigen energie middels zonne-energie op te wekken. Dit wil niet zeggen dat we er zijn, want we zullen ook als Eldenia lid scherp moeten blijven op het gebruik. Niet te lang douchen en de kranen onnodig laten lopen. Ook op tijd de lampen uit doen als het niet meer nodig is. Het complex is een open sportpark waarmee we willen stimuleren dat de jeugd uit de buurt en wijken gaat voetballen. Wel betekent dit dat er ook zaken plaatsvinden waar we als vereniging last van hebben. Denk hierbij aan vandalisme en zwerf vuil. Als Eldenia trachten we dit ook in goede banen te leiden door extra toezicht. Komend jaar zullen we met elkaar moeten werken aan een rookvrij complex, want de maatschappij stuurt daar heel erg op aan. Wij zullen ook hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

  TROTS ben ik als voorzitter van Eldenia op onze teams. Niet alleen kijk ik hierbij naar de prestaties maar vooral naar de fair play. Het afgelopen jaar hebben we grote stappen gemaakt in de fair play. Er zijn vrijwel geen incidenten geweest rondom de wedstrijden waar tuchtzaken bij nodig waren, anders dan een gele of rode kaart. Geen gewelds incidenten die voortkomen uit onsportief gedrag. Ook binnen de teams is de sfeer prima geweest en zijn er voor het bestuur vrijwel geen ruzies die gesust moesten worden. De samenwerking tussen jongens en meisjes en mannen en vrouwen gaat steeds beter en ook dit is buiten onze vereniging opgevallen en worden we vaak door de KNVB als voorbeeld genoemd. TROTS mogen we ook zijn op het feit dat we voor iedereen een plekje hebben op de vereniging. Naast de mannen en vrouwen,  de meisjes en jongens, hebben we ook nog een grote afdeling G voetbal. Daar waar omliggende verenigingen stoppen met G voetbal, omdat de begeleiding ontbreekt en de kosten te hoog worden, daar groeit het aantal G voetballers bij Eldenia. Gelukkig hebben wij wel voldoende mensen die zich in willen zetten voor deze groep. Om extra inkomsten te werven doen we een beroep op de subsidie mogelijkheden, maar helaas krijgen we als een gezonde vereniging niet erg veel hulp als het gaat over de vergoeding van de bijzondere kosten voor deze groep. Subsidies zijn moeizaam verkrijgbaar en worden vaak alleen verstrekt na veel papierwerk. Als Eldenia vinden we het erg belangrijk dat zij wel kunnen sporten en zoeken op andere manieren dekking voor de kosten. TROTS mogen we ook zijn op de prestaties van de teams. Er zijn weer diverse teams kampioen geworden, Heren 1 haalde na een geweldige inhaal race net het kampioenschap niet en werd in de nacompetitie uitgeschakeld. Ook Vrouwen 1 haalde de nacompetitie maar werd daarin uitgeschakeld. Over 2018 heeft vrouwen 1 de beste prestaties gehaald en Heren 1 de 5e plaats van alle verenigingen in de regio Arnhem. Een prestatie om TROTS op te zijn. Het JO17-1 promoveerde en doet het ook nu weer erg goed. Ook de jeugd en senioren van de G voetballers werden kampioen en dit is groots gevierd. TROTS ben ik ook dat Eldenia door de KNVB uitgenodigd is deel te nemen aan een ontwikkelings programma voor het meisjes vrouwen voetbal. De KNVB wil de meisjes vrouwen tak verder professionaliseren en heeft 30 vereniging in Nederland uitgenodigd deel te nemen aan dit programma en Eldenia is er een van. Met MO 17-1 zijn we hieraan gaan deelnemen en hebben de eerste competitiehelft met goed en aantrekkelijk voetbal de derde plaats gehaald.

  TROTS ben ik tenslotte op alle trainers, leiders, verzorgers, scheidrechters en grensrechters die week in week uit weer al hun energie stoppen in het voetbal. De vele uren die zij bezig zijn met de begeleiding van de teams, zorgen dat de teams goed voorbereid de wedstrijden spelen en de wedstrijden in goede banen leiden. Zonder hen zouden we geen voetbal kunnen spelen.

  Het zal zeker weer een bewogen jaar gaan worden. Hoe gaat het met het rookvrij maken van het Eldenia complex, lukt het onze vrouwen kampioen te worden en te promoveren naar de topklasse. Kunnen de heren een zelfde tweede helft van de competitie leveren en nu wel promoveren. Het zijn allemaal vragen waar we het komend jaar mee geconfronteerd worden. Wat we wel weten is dat we overeenstemming hebben bereikt met de hoofdtrainer Erwin Koen voor nog een jaar trainer van Eldenia 1. Wat ik ook zeker weet is dat als we op deze manier blijven samenwerken het moet lukken om iedereen op zijn manier te laten voetballen. Of het nu prestatiegericht of voor het plezier is. Wees met z’n alle trots op wat we als Eldenia neerzetten en geniet van de vele successen die er ongetwijfeld gaan komen dit jaar.

  Dank u