• vv ELDENIA
  Al ruim 75 jaar een begrip
  in Arnhem en omstreken

 • UPDATE - ALV - Algemene leden vergadering vv Eldenia

  23 nov 2022
 • Op maandagavond 12 december vanaf 20:00 uur zal de algemene leden vergadering van vv Eldenia plaatsvinden.

  Bekijk hier de agenda voor de algemene ledenvergadering van 12 december.

  Bekijk hier het verslag in concept van de vorige algemene ledenvergadering.

  AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

                                       vv Eldenia houdt de Algemene ledenvergadering maandag 12 december om 20:00 uur.

  Deze vergadering zal weer fysiek plaatsvinden in de kantine van vv Eldenia.

  Het bestuur geeft dan overeenkomstig de statuten een jaarverslag uit en legt dan haar financiële verantwoording af over het voetbalseizoen 2021-2022. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd.

   Afzeggingen en in te brengen stukken voor de ALV kunnen worden doorgegeven aan secretaris@eldenia.nl

   We zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter in het bestuur.

   Volgens artikel 12 van de statuten kunnen leden zich kandidaat stellen voor de bovenvermelde functie. Kandidaten kunnen voorgedragen worden door vijf of meer leden.

  Deze voordracht moet uiterlijk vierentwintig uur voor het begin van de ALV schriftelijk bij het bestuur ingediend zijn via secretaris@eldenia.nl.

   Vragen aan het bestuur of agenda onderwerpen dienen uiterlijk zaterdag 10 december bij het bestuur (via secretaris@eldenia.nl.) binnen te zijn gekomen. Op deze manier heeft het bestuur de tijd om het onderwerp of de vraag voor te bereiden.