• vv ELDENIA
  Al ruim 75 jaar een begrip
  in Arnhem en omstreken

 • Lidmaatschap

  Wie lid wil worden, kan hier het aanmeldformulier invullen.

  Vragen over het invullen van het inschrijfformulier of het lidmaatschap kunt u mailen naar ledenadministratie@eldenia.nl

  Wilt u inschrijven in voor het G-voetbal, geef dit dan aub aan in het Opmerkingen-veld, dan ontvangt u nog aanvullende vragen voor lidmaatschap G-voetbal.

  Wil je van vereniging veranderen? Daarvoor is tegenwoordig geen overschrijfformulier meer nodig, ook dit gaat via het inschrijfformulier. LET OP: geef dan ook uw knvb-nummer door.

  Lidmaatschap en overschrijving
  Samengesteld en aangepast: 28 oktober 2004

  Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering: 8 november 2004

  Update in verband met KNVB regelgeving (1 juni 2016)

  A. Lidmaatschap
  1. v.v. Eldenia kent twee soorten van lidmaatschap: 1. het spelend lidmaatschap 2. het steunend lidmaatschap

  Ad 1. Men kan spelend lid worden als de leeftijd is bereikt van 6 jaar en men kan worden ingedeeld in een pupillenteam welke deelneemt aan de competitie van de KNVB. Aan een spelend lidmaatschap is geen maximum gebonden.

  Ad 2. Men kan steunend lid worden als men niet als spelend lid ingeschreven staat.

  2. Inschrijving geschiedt door volledige invulling van het inschrijfformulier. Personen van 16 jaar en ouder zijn verplicht bij inschrijving een legitimatiebewijs in de vorm van een kopie te overleggen. Verder is men verplicht bij inschrijving een machtiging af te geven door het plaatsen van de handtekening op het inschrijfformulier en waarmee men zich akkoord verklaard dat het lidmaatschapsgeld automatisch wordt afgeschreven van het opgegeven banknummer. Het formulier moet zo snel mogelijk ingeleverd worden bij de betreffende commissie.

  3. Toekomstige leden die niet direct in een team/elftal geplaatst kunnen worden, worden op de wachtlijst geplaatst tot het moment dat er ruimte is dat men kan gaan voetballen. Tijdens deze periode staat men niet als lid ingeschreven.

  4. Een lidmaatschap loopt van de periode juli t/m juni het jaar daarop volgend of zoveel later als de maand juli waarop men zich heeft laten inschrijven .

  B. Opzeggen van het lidmaatschap
  Indien men wil stoppen met voetballen en het lidmaatschap op wil zeggen gelden de volgende regels;

  1. Opzeggen kan alleen schriftelijk via email. De schriftelijke opzegging moet op 1 juni van het seizoen in het bezit zijn van ledenadministratie@eldenia.nl.

  Bij het afgeven van de schriftelijke opzegging in het clubhuis kan geen garantie gegeven worden dat de afhandeling correct verloopt. 

  2. het lid ontvangt van de ledenadministratie binnen 20 werkdagen een schriftelijke bevestiging per mail.

  3. De opzegging is pas definitief op het moment dat de opzegging schriftelijk is bevestigd.

  4. U blijft verplicht contributie te betalen tot 1 juli. Per 1 juli wordt de automatische incassomachtiging door de penningmeester ingetrokken.

  5. Een voetbalseizoen loopt van 1 juli tot met 30 juni het jaar daaropvolgend.

  6. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Hieronder vallen bijvoorbeeld ziekte waarvoor een doktersverklaring ingeleverd moet worden en verhuizing buiten een straal van 35 kilometer. In gevallen van twijfel beslist het bestuur.

  7. Het omzetten van het spelend naar steunend lidmaatschap moet schriftelijk gedaan worden bij ledenadministratie@eldenia.nl. Dit is alleen mogelijk per 1 juli. Het lidmaatschapsbedrag zal worden aangepast. Hiervan ontvangt het lid geen bevestiging. Het is niet mogelijk tussentijds het spelend lidmaatschap om te zetten in een steunend lidmaatschap. Uitzondering hierop is lid 6 van dit artikel.

  C. Overschrijven naar andere een vereniging
  Als men het lidmaatschap wil opzeggen en men wil bij een andere vereniging gaan voetballen, dan moet de volgende procedure gevolgd worden:

  1. Schriftelijk opzeggen bij ledenadministratie@eldenia.nl of v.v.Eldenia, Westerveldsestraat 26, 6842 BV Arnhem.

  2. Bij overschrijving naar een andere vereniging schrijft u zich in bij de nieuwe vereniging. Er wordt dan automatisch een melding naar v.v Eldenia gestuurd of de oude club akkoord gaat met deze overschrijving. Wij verklaren akkoord te gaan mits aan de financiële verplichtingen is voldaan en (indien van toepassing) sponsorkleding e.d. zijn ingeleverd.

  Onder financiële verplichtingen wordt verstaan alle door de KNVB ten laste van de vereniging gebrachte persoonlijke boetes en kosten die door de speler moeten worden voldaan en de contributieverplichtingen.

  Houdt rekening met de geldende overschrijvingstermijn (15 juni). Een overschrijving houdt niet in dat het lidmaatschap automatisch opgezegd wordt. Men moet schriftelijk opzeggen volgens artikel B lid 1. Zegt men niet schriftelijk op, dan wordt het spelend lidmaatschap omgezet in een steunend lidmaatschap.

  D. Tussentijdse overschrijving naar een andere vereniging
  Tussentijdse overschrijving is mogelijk:

  a. voor alle spelers bij verhuizing volgens artikel B lid 6

  b. voor alle spelers die bij de vertrekkende vereniging in de B-categorie gespeeld hebben. Hierbij moet de procedure gevolgd worden zoals artikel C vermeld. Ook hier verklaren wij akkoord te gaan mits aan de financiële verplichtingen tot het einde van het seizoen (1 juli) is voldaan.

  Onder financiële verplichtingen wordt verstaan alle door de KNVB ten laste van de vereniging gebrachte persoonlijke boetes en kosten die door de speler moeten worden voldaan en de contributieverplichtingen. Men is bij de nieuwe vereniging alleen speelgerechtigd in een elftal uitkomend in de B-categorie. Bij verhuizing bestaat de financiële verplichting tot het einde van het seizoen (1 juli) niet.

  E. Verhuizing of wijziging betaalrekening
  Dit kan schriftelijk naar ledenadministratie@eldenia.nl.

  Op de aangegeven datum gaat de wijziging in. Bij wijziging van een bankrekeningnummer moet aangegeven worden op wiens naam de rekening staat, dit i.v.m. de naam/nummercontrole.

  F. KNVB lidmaatschap
  Het lidmaatschap is gekoppeld aan de KNVB-registratie en daardoor aan verzekeringen e.d. Elk KNVB lid heeft een uniek lidmaatschapsnummer dat in alle correspondentie met de KNVB vermeld moet worden.