• Inleveren materialen en sponsorkleding

  5 jun 2018
 • Beste trainers en begeleiders,

  Het seizoen nadert zijn einde. Voor de meeste zit het er op een toernooi na op.

  Inleveren materialen en leeghalen kooien
  Om ook aankomend seizoen ieder team van materialen te voorzien willen we jullie vragen om de materialen die jullie aan het begin van het seizoen hebben gekregen om deze in te leveren. Dit inleveren kan op drie vaste momenten gezamenlijk met eventuele sponsorkleding.
  Alle materialen die in de kooien zitten na 1 juli worden beschouwd als materialen van Eldenia en zullen worden verdeeld over de teams. Heb je privé spullen in de kooien haal deze dan uiterlijk 30 juni uit de kooien!

  Sponsorkleding
  De sponsorkleding kan ingeleverd worden op één van drie onderstaande momenten. We willen de spullen per team in één keer compleet aangeleverd krijgen. Plan dus met je eigen team een inlevermoment en controleer op dat moment of alle kleding aanwezig en heel is. De sponsorcommissie zal de kleding checken met de lijst van het begin van het seizoen. Mocht er kleding missen of kapot zijn dan zal de speler hiervan een rekening krijgen vanuit de sponsorcommissie.

  Inlevermomenten
  De inlevermomenten voor dit seizoen zijn;

  Zondag 10 juni                 vanaf 10:00       tot          12:00 uur            

  Maandag 25 juni              vanaf 19:00        tot           20:00 uur

  Zaterdag 30 juni               vanaf 10:00       tot           12:00 uur

  Buiten deze momenten is het niet mogelijk om materialen en/of sponsorkleding in te leveren. Trainers en begeleiders die materialen niet inleveren zullen vanaf 1 juli door de jeugdcommissie worden benaderd over het inleveren van de materialen.

  Uitgifte materialen
  Blijf je in het nieuwe seizoen actief als trainer of begeleider, ook dan verwachten we dat je de sponsorkleding en/of materialen inlevert. In de zomerstop worden alle materialen geïnventariseerd en eventueel vervangen.

  Na de zomerstop kan men de materialen weer ophalen bij de jeugdcommissie, we zullen ook dan weer een aantal vaste momenten plannen waarop de materialen opgehaald kunnen worden. Deze data hopen we midden juni op de website (www.eldenia.nl) te kunnen communiceren.

  Voor de sponsorkleding zal gekeken worden welkte teams we kunnen voorzien van sponsorkleding. De teams die voorzien kunnen worden van sponsorkleding kunnen op aangegeven momenten hun sponsorkleding ophalen, we proberen dit zoveel als mogelijk is te combineren met ophalen van eventuele materialen.

  Met vriendelijke groet,

  de Jeugdcommissie en de Sponsorcommissie

rfwbs-slide