• Hein Reusken overleden

  Erelid Hein Reusken is vrijdag 23 november 2018 op 79 jarige leeftijd overleden.

  Hein en Eldenia zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hein is keeper geweest en speelde jaren in het eerste elftal.

  Hij is vanaf 1 augustus 1952, dus 66 jaar, lid van de vereniging.

  Hein ontving diverse onderscheidingen. Door de club is hij geridderd tot lid der Generaals orde. Op 30 september 1989 heeft hij voor meer dan 25 jaar bestuurslid de zilveren KNVB spelt ontvangen. In mei 1993 heeft Hein als dank voor zijn verdienste het ere lidmaatschap van de vereniging ontvangen tijdens de Algemene ledenvergadering. Al een groot aantal jaren is zijn naam verbonden aan het E pupillen toernooi van Eldenia. Hier was hij bijzonder trots op.

  Ondanks dat Hein geen functie meer vervulde bij Eldenia bleef hij altijd Eldenia altijd volgen. Hij was op de hoogte van de resultaten en bij de nieuwbouw van de kleedkamers was hij er regelmatig om de voortgang te bekijken. Daarnaast is hij ook altijd een trouwe supporter geweest en was zijn kreet "meekoppen die witte" over het gehele complex goed te horen.


  Het Bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte toe met het verlies.

rfwbs-slide