• Corona regels per 1-8-2020

  5 aug 2020
 • Richtlijnen tav de corona bij start van het seizoen

  Het nieuwe voetbalseizoen gaat weer van start, maar er gelden wel een aantal regels die we moeten naleven om het voetballen veilig mogelijk re maken. Hieronder proberen we zo goed mogelijk weer te geven welke dat zijn. Ook geven we dit allemaal aan op het complex middels borden en posters. Belangrijkste is dat we afstand trachten te houden van 1 ½ meter in de gebouwen en langs de velden. Wanneer de regels onvoldoende worden nageleefd lopen we het risico dat de kantine gesloten moet worden, er een fikse boete komt en wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden.

  De regels gelden voor iedereen van 18 jaar en ouder uitgezonderd personen die in 1 gezin/huishouden wonen. Voor de jeugdteams onder de 18 gelden de regels voor de trainers, ouders en verzorgers bij het team. Indien in een team een speler ouder is dan 18 gelden de regels voor het gehele team.

  Sport complex
  Op het sportcomplex geldt voor iedereen boven de 18 dat je 1 ½ meter afstand moet houden als je niet tot 1 gezin/huishouden hoort. We hebben op de railing langs de velden aangegeven wat 1 ½ meter is en dus de afstand tot elkaar. Op de tribune is aangegeven waar je kunt zitten. Een deel van de tribune is gereserveerd voor reserves en staf van de teams op het veld die niet in de dug-out kunnen. In de kantine, kleedkamers oud en nieuw geldt een eenrichtingsverkeer, zodat we zomin mogelijk hoeven te kruisen. Op de toegangsdeuren van alle ruimtes staat aangegeven hoeveel personen er in de ruimte mogen zijn. Andere moeten daarbuiten wachten met inachtneming van de 1 ½ meter

  Kantine
  In de kantine mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn en zij moeten allemaal zitten. Men mag de tafels en stoelen niet verschuiven. Er zijn geen zitplaatsen aan de bar. De ingang is aan de zijkant ( normale ingang) en de uitgang is aan de kant van veld 2. Er zijn verplichte looproutes in de kantine voor bestellen en afhalen en naar de zitplaats te gaan. We vragen iedereen zoveel mogelijk met pin te betalen. De WC is slechts voor 1 persoon toegankelijk. De anderen moeten wachten op 1 ½ meter. De doorgang van de kantine naar de garderobe en kleedkamers is afgesloten. De regels worden duidelijk gemaakt middels posters, strepen en borden.

  Het terras (zijkant veld 2)
  Op het terras mag men alleen zitten, dus niet staan. Op de banken staat aangegeven waar men mag zitten. Er mogen geen tafels verplaatst worden of zitplaatsen verschoven. De afstand is 1 ½ meter voor personen boven de 18 die niet tot 1 huishouden behoren. Men dient van het pad naar de zitplaatsen te gaan en niet achter de tafels langs. Bestellingen dienen volgens de looproutes gehaald te worden. Via de ingang kantine aan de zijkant en terug via de deur bij veld 2. Men mag niet terug lopen.

  Aanmelden en ontvangst teams bij wedstrijden
  Bij Eldenia dienen alle teams ( bezoekende en Eldenia) zich aan de buitenzijde (rechtsom) bij de commissie kamer te melden. Hier ontvangt men de info, sleutel en evt container voor de kleding. Na afloop dient ook hier weer de sleutel  en container ingeleverd te worden. Voor de Eldenia teams is er geen kleedkamer voor het omkleden, maar is de mogelijkheid om de kleding en tassen in een container te doen die men kan opslaan.
  De thee voor in de rust dient men volgens de looproutes in de kantine te halen en volgens de looproutes weer naar de kleedkamers te brengen. De doorgang van de garderobe naar de kantine is gesloten.

  De kleedkamers.
  Bij de gangen van de kleedkamers geld een 1-richtingsverkeer. Bij het oude gedeelte is de ingang bij kleedkamer 13 en de uitgang bij kleedkamer 3. Dit is een verplichte looprichting om kruisend verkeer te voorkomen. Op de deur van de kleedkamer staat hoeveel personen van 18 jaar en ouder tegelijk in de kleedkamer aanwezig mogen zijn. Er kan niet gedoucht worden. Bij de teams onder de 18 geldt het maximaal aantal personen van 18 jaar en ouder wat in de ruimte mag. (ouders/trainers). Deze route geldt ook voor bestuurskamer bezoek en de scheidsrechters.

  Voor het nieuwe gedeelte is de looproute met de ingang aan de voorzijde (bij oude gedeelte) en de uitgang aan de zijde van het trainingsveld. Dit geldt voor zowel bij aanvang, rust als einde van de wedstrijden.

  Bij de trainingen vragen we iedereen zoveel mogelijk omgekleed naar de club te komen en de kleedkamer alleen te gebruiken voor de opslag van de spullen.( rekening houden met aantal personen in de kleedkamer) Douchen is ook dan niet mogelijk.

  Omdat er bij de wedstrijden onmogelijk voldoende kleedkamers zijn voor alle teams om tegelijk om te kleden is het volgende besloten. De uitspelende teams krijgen minimaal 1 kleedkamer. Zij kunnen hier omkleden, met in achtneming van aantal personen wat tegelijk in de kleedkamer mag. Ook kunnen zij de spullen opslaan. De thuisspelende vereniging dient zoveel mogelijk omgekleed naar Eldenia te komen. Voor deze teams is een ruimte gereserveerd voor de opslag van spullen. De teams krijgen een rolcontainer voor de tassen en de pakken. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches. Houdt er rekening mee dat deze situatie ook bij de andere verenigingen zo geregeld is als je uit moet spelen.

   

  Hieronder zijn de diverse protocollen te lezen, zoals deze opgesteld zijn door de KNVB.
  LET OP: waar er verschillen zijn tussen de protocollen en de richtlijnen zoals hierboven, dan geldt de 'meest strenge' van de twee.

  Protocol Spelers
  Protocol Trainers
  Protocol Ouders
  Protocol Arbitrage
  Protocol Verenigingsbestuurders
  Protocol Accomodatiezaken
  Protocol Veiligheid & Hygiene

   

rfwbs-slide