• Contributie juli 2017

  27 jun 2017
 • Eerder melden we dat het gebruikelijk is op de eerste werkdag van de maand de contributie te innen

  Dit geldt echter niet voor de maand juli. De contributie kan door administratieve handelingen niet eerder dan medio juli automatisch geincasseerd worden. De contributie wordt 12 juli geincasseerd.

  De kosten van noutaire storneringen worden m.i.v. dit seizoen in rekening gebracht, zoals dit is openomen in het contributiereglement. Dat te vinden is op deze website.

  De leden die over het seizoen 2016-2017 niet alle contributie of eigen bijdrage vanuit de Gelrepas hebben betaald zijn benaderd per brief en/of mail. Het niet nakomen van verplichtingen kan leiden tot een speelvrbod tot het moment waarop de aan de betalingsverplicting is voldaan.

  Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft over de contributie dan kunt u contact opnemen met de contributieadministratie via penningmeester@eldenia.nl

rfwbs-slide