• Contributie aanpassing

    20 dec 2017
  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 18 december 2017 is het besluit genomen om de contributie voor spelende leden met ingang van 1 januari 2018 aan te passen met € 0,50 per maand.Vv Eldenia is momenteel financieel een gezonde vereniging en dat willen we graag zo houden. De afgelopen 3 jaren is de contributie gelijk gehouden, onder andere door kritisch naar de kosten te kijken. Het resultaat van het afgelopen boekjaar en de begroting voor de komende jaren zijn echter minder positief. De stijgende inflatie in combinatie met teruglopende kantine- en sponsoropbrengsten zijn aanleiding dat het bestuur dit voorstel heeft voorgelegd aan de ALV. De ALV heeft na een uitgebreide discussie ingestemd met het voorstel.Vanuit de ALV is wél aan het bestuur een duidelijke opdracht meegegeven om te (laten) onderzoeken op welke manier de kantine- en sponsoropbrengsten vergroot kunnen worden. De resultaten hiervan worden in de volgende ALV teruggekoppeld. Ideeën, suggesties en ondersteuning, die de vereniging hiermee helpen, zijn van harte welkom.Bestuur v.v. Eldenia

rfwbs-slide