• vv ELDENIA
    Al ruim 75 jaar een begrip
    in Arnhem en omstreken

  • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

    6 jun 2018
  • Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In het kort ook wel de nieuwe privacywet genoemd. Deze wet heeft ook consequenties voor de  werkwijze van Vv Eldenia met persoonsgegevens. Vv Eldenia gaat uiteraard zorgvuldig om met de privacygegevens van de leden. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor het lidmaatschap en de uitwerking van voetbal- en verenigingsactiviteiten worden persoonsgegevens van en over leden vastgelegd. We beperken het vastleggen en het gebruik van deze persoonsgegevens tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de voetbalvereniging. Vv Eldenia verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap, tenzij v.v. Eldenia wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. De verwerkers van gegevens, zoals Sportlink, hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld. In het privacyreglement is beschreven hoe Vv Eldenia omgaat met de ledengegevens en welke rechten een lid heeft. Dit is te lezen op https://www.eldenia.nl/privacyverklaring/.

    Vragen aan Vv Eldenia over de AVG kunt u stellen via privacy@eldenia.nl