• Nieuws mbt Corona & Eldenia - Update 3 Mei

  3 mei 2020
 • Beste leden,

  Vanaf 6 mei kan er weer getraind worden door de jeugd. De jeugd tot en met 12 jaar kan vrij trainen en spelen zonder de 1,5 meter in acht te nemen. Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt wel de 1,5 meter afstand.

  Er zijn veel regels die bij de trainingen in  acht moeten worden genomen. We hebben een verdeling gemaakt in Algemene regels, voor de trainers/leiders, de sporters en de ouders. We vragen jullie deze goed door te nemen en je hier aan te houden. Indien dit niet gedaan wordt verbiedt de gemeente het sporten op het sportpark.

  Voor de trainingen zijn we uitgegaan van het normale trainingsrooster, echter trainen we maar 5 kwartier, om voldoende tijd  tussen de komende en vertrekkende teams te hebben. Op het sportpark zijn ook looproutes. De kantine en kleedkamers zijn gesloten, kom dus omgekleed naar de club.

  We hopen nog een mooie maand te kunnen trainen als afsluiting van het seizoen.

  De regels en het trainingsrooster zijn hier te vinden

   

  ---------------------------------------

   

  26 april: Helaas moeten we nog even wachten totdat de jeugd-trainingen weer hervat kunnen worden.

   

  In samenspraak met de Arnhemse voetbal federatie is afgesproken dat we trachten op 6 mei de trainingen te hervatten om zo voldoende tijd te hebben om de noodzakelijke maatregelen te treffen en de voorzieningen in orde te brengen. Momenteel zijn we nog in afwachting van de regels van de KNVB en Gemeente, medio deze week, die duidelijk zullen maken welke voorbereidingen we nog moeten treffen.  Zodra duidelijk is wie wanneer kan trainen zullen we dit middels een nieuw schema duidelijk maken en via de trainers en leiders de teams informeren.

  ---------------------------------------

   

   

  Vorige update van 02-04-2020

   

   

   

   

   

   

   

  Het hoge woord is er uit, het voetbalseizoen in competitieverband is voorbij. Het was een te verwachten boodschap, maar toch komt deze behoorlijk aan. Concreet houdt de nieuwe richtlijn in dat het sportpark in elk geval tot 28 april op slot blijft en dat daardoor de competitie en bekercompetitie voor het amateurvoetbal niet afgemaakt kan worden. De KNVB heeft besloten dat er geen stand wordt opgemaakt en er dus geen kampioenen en degradanten zijn dit jaar. Wat er na 28 april nog mogelijk is aan trainingen en oefenwedstrijden is op dit moment niet duidelijk, maar ook hier moeten we er rekening mee houden dat dit ook niet mogelijk wordt gemaakt voor 1 juni.

   

   

   

  Het bestuur overlegt hoe we het seizoen op een juiste manier kunnen afronden en welke zaken geregeld moeten gaan worden voor het nieuwe seizoen, dat hopelijk in september kan starten. Denk hierbij aan indelingen teams en selecties, inleveren materialen, ballen, sponsorkleding, maar ook afwikkelen van de overeenkomsten en afspraken. Dit zal wel een paar dagen in beslag nemen, maar wij zullen u daar zo snel mogelijk over informeren via de website.

   

   

   

  Zoals in een eerder bericht is aangegeven verwachten we dat een ieder de contributie blijft betalen omdat dit een vergoeding is voor het lid zijn van een vereniging. Hier staan geen verplichte tegenprestaties of diensten  tegenover. Het is dus niet zo dat als er niet gespeeld of getraind kan worden je geen contributie zou hoeven te betalen. Jullie begrijpen hopelijk dat ook bij Eldenia de contributie gewoon erg hard nodig is, omdat het merendeel van de kosten vast zijn en gewoon doorgaan. Uiteraard vallen enkele variabele kosten weg of terug, maar daar staat helaas ook het terugvallen van inkomsten uit bijvoorbeeld de kantine tegenover. Zoals altijd geldt, en in dit geval zeker, dat een ieder die moeite heeft de contributie te voldoen zich bij het bestuur kan melden. Er zal dan per geval naar een oplossing worden gezocht.

   

   

   

  Van het bestuur mogen jullie verwachten dat we er zelf alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kosten die we zelf kunnen beïnvloeden, zo laag mogelijk zijn. Zo hebben we een investeringstop ingesteld, staan alle apparaten uit en hebben we gesprekken met diverse leveranciers en instanties. We hebben inmiddels een opschorting (geen afstel) van de huur gekregen en ook de KNVB zal hun afdracht opschorten. Ook gaan we proberen de salarissen van de trainers voor een deel vergoed te krijgen via het noodloket.

   

   

   

  We zijn in onderhandeling over de aflossingen van de leningen die we in het verleden hebben afgesloten. Gelukkig is Eldenia een gezonde vereniging die een kleine buffer heeft, maar de mogelijke bijdragen van de overheid en de sportbonden zijn ontoereikend om op langere termijn te blijven voldoen aan de betalingsverplichtingen. De contributie is dus een noodzaak om te overleven. We rekenen dan ook op de solidariteit van de leden om de contributie te blijven voldoen, zolang als dit mogelijk is. Zoals eerder gemeld kan een ieder die moeite heeft de contributie te voldoen zich bij het bestuur melden. Er zal dan per geval naar een oplossing worden gezocht.

   

   

   

  Het bestuur van Eldenia wenst u allen sterkte toe in deze voor iedereen zo onzekere en onwerkelijke tijd. We zullen u via de site op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen en afspraken die gemaakt worden voor het einde van het seizoen en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

   

   

   

   

   

   

   

  Het bestuur

   

   

   

   

   

   

   

  --------------------------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  De KNVB heeft een pagina aangemaakt met daarop veelgestelde vragen over het Coronavirus en Voetbal
  (https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal)

rfwbs-slide