• Algemene ledenvergadering

  11 nov 2019
 • De Algemene Ledenvergadering staat dit jaar gepland op maandag 18 november 2019, aanvang 20:00 uur.
  Na 20:00 uur is het niet toegestaan een activiteit te organiseren, alle leden of wettelijke vertegenwoordigers van leden moeten in staat zijn om de ledenvergadering bij te wonen. 
  De kantine is vanaf 20:00 uur alleen toegankelijk voor leden of wettelijke vertegenwoordigers die de ledenvergadering bijwonen. 

  Het bestuur verzoekt leden of wettelijke vertegenwoordigers die een vraag hebben voor de rondvraag deze minimaal 24 uur voor de vergadering in te dienen via secretaris@eldenia.nl zodat het bestuur de tijd heeft je vraag zo compleet mogelijk te beantwoorden. 

  Bekijk hier de aankondiging van de ALV (inclusief concept agenda)

  Bekijk hier het verslag van de vorige vergadering

rfwbs-slide