• vv ELDENIA
  Al ruim 75 jaar een begrip
  in Arnhem en omstreken

 • Aanpassing contributie naar aanleiding van algemene ledenvergadering

  25 jan 2023
 • Beste leden,

  Op 12 december j.l. heeft het bestuur met de aanwezigen op de Algemene Leden Vergadering (ALV) gesproken over de financiële situatie van Eldenia, de prijsstijgingen in het algemeen en die van de energie in het bijzonder.

  De prijsstijgingen hebben een grote impact op velen en zo ook op Eldenia.

  Per 1 januari moesten we als Eldenia een nieuw contract afsluiten voor stroom en gas. In overleg met onze vaste adviseur, Spincom, hebben we gekozen voor een 6-maands contract bij onze huidige leverancier SEFE.

  We hebben hiervoor gekozen om niet de onzekerheid te hebben van continu wijzigende (stijgende?) tarieven. Daarnaast worden contracten met een lange looptijd op dit moment niet aangeboden. De verwachting is dat we in de zomer tegen gunstigere tarieven een nieuw contract kunnen sluiten.

  Met de ALV is een aantal scenario’s doorgesproken.

  Uitkomst is dat we per 1 februari een contributieverhoging van € 1,00 per maand doorvoeren. Na een aantal jaren van gelijkblijvende contributie is dit noodzakelijk om de financiën op orde te houden. Deze verhoging bestaat uit twee elementen:

  -        een generieke verhoging van € 0,50 per maand voor de generieke prijsstijging;

  -        een, mogelijk tijdelijke, verhoging van € 0,50 per maand specifiek voor de prijsverhoging van de energie. Ten behoeve van deze laatste component zullen we als bestuur de komende maanden in samenwerking met adviseur Spincom monitoren wat de ontwikkeling van ons energieverbruik en de kosten is. Mogelijk kan deze verhoging later in het jaar teruggedraaid worden als de omstandigheden hier aanleiding toe geven. Dit besluit zal in de zomer genomen worden afhankelijk van de omstandigheden op dat moment. Uiteraard is er ook de mogelijkheid dat deze verhoging voor langere periode noodzakelijk is.

  Als bestuur beseffen we dat de verhoging in deze tijd fors is. Ná corona zien we in Nederland forse prijsstijgingen en door de oorlog in Oekraïne is dit, gedreven door de energieprijzen, alleen maar verder toegenomen.

  Mocht u door omstandigheden moeite hebben om de contributie te voldoen kunt u contact met een van de bestuursleden opnemen om dit te bespreken. We zullen dan individueel kijken of we hulp kunnen bieden.

  Het bestuur van vv Eldenia.